Belrobotics: Bigmow Connected Line

Robotgräsklippare: Belrobotics

BIGMOW ÄR VÄRLDENS MEST EFFEKTIVA ROBOTGRÄSKLIPPARE

Bigmow robotgräsklippare kan upprätthålla upp till 24 000 m² gräsyta, vilket innebär att den har höga ambitioner. Bigmow rekommenderas för idrottsplaner, driving ranger, publika ytor eller privata fastigheter.

KOMPROMISSLÖS KLIPPMETOD

Bigmow robotgräsklippare är utrustad med fem flytande klipphuvuden som anpassar sig direkt till markförhållandena. Totalt 15 rostfria skärblad ombesörjer en perfekt, konstant kompostering. Den är utrustad med fem sonarsändare och gräsklipparen stoppar automatiskt sitt klippsystem när den träffar på ett oväntat hinder. En klippbredd på 103 cm för en enhetlig, säker användning.

 


 

INTELLIGENT KLIPPNING

Bigmow robotgräsklippare fungerar helt autonomt i alla zoner som avgränsas av begränsningskabeln.

Den är tystgående (max. 58 dB(A)) och lagrar data så att dess produktivitet kan styras och anpassas vid behov. Laddningsprocessen vid lågspänningsstationen är automatisk och säker. En hållbar klippning med en årlig energiförbrukning på knappa 830 kWh.

  • Klippkapacitet upp till 24 000 m²
  • Fem oberoende flytande klipphuvuden
  • Energibesparingar
  • Absolut säker tack vare fem sonarsändare

Jag är intresserad av denna produkt

Loading...
Loading...