GVM expanderar och blir rikstäckande med fyra fullservicefilialer

2020-11-12

GVM Gräsvårdsmaskiner AB etablerar sig som en riksomfattande aktör i grönytebranschen.  Den snabba utvecklingen till en verksamhet med fullservicefilialer på fyra orter i landet har sitt ursprung i en ny strategi från GVM`s huvudleverantör, Textron, där målsättningen har varit att koncentrera försäljningen av koncernens varumärken, till ett internationellt sett färre antal importörer/distributörer och med det, en enda generalagent för hela den svenska marknaden.

- Med vårt utökade agenturansvar och vår nya organisation blir GVM en av de ledande marknadsaktörerna i landet. Strategin är fortsatt expansion och utveckling av befintliga och nya varumärken.
 
Det har gått fort sedan beskedet kom att GVM skulle få exklusiviteten till Textrons varumärken i hela Sverige. I april öppnades en ny anläggning i Uppsala och i början av november kompletterades detta med ytterligare en filial i Sundsvall.  

Hög kompetens

- Våra ägare ser positivt på branschen och vill framåt. De garanterar kapital och ger oss finansiell stabilitet som bäddar för fortsatt utveckling. Men det gäller att gå framåt med eftertänksamhet och klokhet. Det är viktigt att parallellt utveckla service och eftermarknad och det är ett prioriterat område för verksamheterna.  Vi har säkrat hög kompetens genom rekrytering av kända ansikten från branschen, men behöver förstärka ytterligare och nyrekrytering pågår.

I GVM`s utbud av produkter från Textron ingår högkvalitativa varumärken som Ransomes och Jacobsen, E-Z-GO, Smithco, Cushman med flera.

- Vi är i dag en komplett leverantör med en stark geografisk närvaro. Ransomes/Jacobsen flyttar under 2021 sin tillverkning från Augusta till Ipswich, vilket kommer att underlätta tillgänglighet och logistik. Flytten kommer att innebära positiva förändringar för våra kunder och ska ses som ett led i vår strävan att ytterligare stärka vår eftermarknad och kapa ledtider.

- Det ser spännande ut för framtiden och vi vill verka i nära relation med våra golfklubbar, som i det stora hela har haft ett riktigt bra år med ökande medlemskap och en fantastisk utveckling av spelade rundor. Vi hoppas att trenden håller i sig och att golfen går mot nya glansdagar.

Piranha.Extend.Fields.StringField
Loading...