Kemikalieförvaring

Kemikalielagringsbyggnader från ESD Waste2Water, Inc. är speciellt utformade för lagring av kemikalier som används inom gräsvårdsindustrin. Byggnaderna är uttryckligen avsedda för underhåll av golfbanor, parkunderhåll och markunderhåll. Byggnaderna är konstruerade av aluminium av marin kvalitet och rostar inte och kräver ingen rutinmässig målning. Varje lagringsenhet har kapacitet att lagra och innehålla hundratals liter kemikalier och är utformad för att möjliggöra enkel rengöring och för att minska sannolikheten för korskontaminering av utspillda kemikalier. ESD erbjuder kemikalieförråden i en mängd olika storlekar och kan anpassa byggnader för att passa dina unika krav. Byggnaderna är portabla och kan enkelt flyttas för att skapa flexibilitet på platsen. Tillsammans med andra ESD-produkter och -konstruktioner kan du använda ESD-kemibyggnader för att utveckla en idealisk kemisk blandning/belastning/lagringsområde för din anläggning för skötsel av gräsmattor.

Jag är intresserad av denna produkt

Loading...
Loading...