System för hantering och återvinning av tvättvatten

SMS700&800/GSMS/750/1500

GSMS Modell 700 & 800

Solida ledningssystem. ESD Waste2Water, Inc erbjuder ett system för att eliminera stora avloppsbrunnar i marken och drive-in-gropar, vilket sparar utrymme och stökiga rensningar. Solids Management System (SMS) är en avfallsavskiljare som är utformad för att hantera fasta ämnen ovan jord samtidigt som tvättvattnet återvinns. SMS är utformat för att bearbeta stora mängder slam och placera det i en behållare för fasta ämnen som är lätt att ta bort. Modellerna 700 och 800 kommer att minska operatörens underhåll för tunga tvätt applikationer som:

GSMS Series Modell 750 & 1500

GSMS-serien är det senaste inom teknik för återvinning av tvättvatten. GSMS-serien är utformad för behandling av utrustning för skötselanläggning med upp till 4 slangstationer. Tillägget av gräsklippningsseparatorn, den integrerade sedimenteringsplattan i kombination med det biologiska behandlingssystemet skapar en vattenkvalitet med låg grumlighet. GSMS ger mångsidigheten att separera gräsklipp, suspenderade ämnen och kolväten i ett kompakt kommersiellt vattenåtervinningssystem.

 

Jag är intresserad av denna produkt

Loading...
Loading...